Copyright®

Deze website is eigendom van ETANCO Benelux N.V.

Maatschappelijke zetel : Sint-Jansveld 8 - 2160 Wommelgem - België
Telefoon : +3233541500
E-mail : Data Protection Officer : dpo@etanco.be
BTW nummer: BE 0442.629.410
RPR : Antwerpen
Bank KBC: IBAN : BE71 7360 5401 0169 - BIC : KREDBEBB 

 

 

Privacy beleid

Etanco Benelux NV gaat met de grootste zorgvuldigheid om met persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld door Etanco Benelux NV en slechts gebruikt voor de doeleinden waarvoor de gegevens verstrekt zijn door de persoon in kwestie. Gegevens kunnen worden opgeslagen in één of meerdere databanken. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder de toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft recht op inzage van zijn persoonsgegevens.

Disclaimer

De informatie verstrekt op deze website geldt als leidraad en kan niet worden gebruikt zonder advies van Etanco Benelux NV. Etanco Benelux NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de informatie gegeven door derden zonder hieromtrent voorafgaand te zijn geconsulteerd.